Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Så fungerar en kommun

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av befolkningen. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och som medborgare i Stenungsund bestämmer du vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i det allmänna valet var fjärde år.

Kommunens ansvarsområden

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område så som exempelvis skola, räddningstjänst och bibliotek.

Det här ska kommunen erbjuda enligt lag:

 • förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassad grundskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • svenska för invandrare
 • socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • omsorg om äldre och funktionshindrade
 • hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • stadsplanering och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • bibliotek
 • krisberedskap
 • kollektivtrafik (tillsammans med regionen)
 • bostadsförsörjning
 • gator

Utöver kommunens obligatoriska uppgifter har kommunen även andra verksamheter. Exempel på sådana typer av verksamheter är:

 • fritidsverksamhet
 • kultur
 • bostäder
 • energi
 • näringsliv

Sidan uppdaterad: 2024-02-09