Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Revisorer

Kommun har fem förtroendevalda revisorer. Revisorerna väljs av Kommunfullmäktige på fyra år.

Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod fem revisorer. Revisorerna nomineras av de politiska partierna men bedriver sitt arbete opartiskt och oberoende av partigrupperna. Den som är revisor får inte vara ledamot av fullmäktige och inte eller ha något annat kommunalt förtroendeuppdrag.

Revisionens ledamöter Länk till annan webbplats.

Revisorernas uppgift

Revisorernas uppgift är att granska om den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och med en god ekonomisk hushållning samt om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är tillräcklig. Utgångspunkten är de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige.

I sitt arbete har revisorerna stöd av sakkunniga biträden som är yrkesrevisorer. Revisorerna rapporterar till fullmäktige.

Granskningsrapporter

Sidan uppdaterad: 2024-03-30