Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Rådgivande instanser

Stenungsunds kommun samverkar genom tre rådgivande instanser - folkhälsorådet, pensionärsrådet och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.

De tre rådgivande instanserna är det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, pensionärsrådet och folkhälsorådet. De kommunala råden är samverkan för ömsesidig information mellan företrädare för olika grupper av medborgare och kommunen.

Folkhälsorådet är ett samverkansforum med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Folkhälsorådet består av följande personer:

Ledamöter från Stenungsunds kommun

Linda-Maria Hermansson (C), ordförande
Gunilla Brufelt Hallberg (V)

Ledamöter från Västra HSN

Amanda Brown-Stjärnå (M)
Anita Hedén (S)

Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun

Elisabeth Andreasson, tf kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner
Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare

På rådens sammanträdet kan ledamöterna ge förslag på lämpliga anpassningar av den kommunala verksamheten som berör förhållandena för personer med funktionsnedsättning i samhället. Rådet hanterar funktionshinderfrågor utifrån ett samhälls- och grupperspektiv, inte enskilda personers ärenden.


Ledamöter och ersättare

Rådet för funktionshindrade består av tio ledamöter och tio ersättare. Stenungsunds kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Av kommunens ledamöter och ersättare utser kommunstyrelsen två ledamöter och två ersättare, välfärdsberedningen utser en ledamot och beredningen för miljö och fysisk planering utser en ersättare. Övriga ledamöter och ersättare i rådet utses av de föreningar som finns reprsenterade i rådet.

Följande föreningar finns representerade i kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning:

 

Ledamöter och ersättare, Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Pensionärsrådet kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av kommunens verksamheter som berör de de äldres förhållande i samhället.

Representanterna i det kommunala pensionärsrådet har möjlighet att aktivt verka för förändringar i den kommunala verksamheten genom att lämna förslag och synpunkter.


Ledamöter och ersättare

Pensionärsrådet består av tre ledamöter och tre ersättare. Två ledamöter och två ersättare är utsedda av kommunstyrelse. En ledamot och en ersättare är utsedd av välfärdsberedningen respektive beredningen för fysisk planering. I kommunens förtroendemannaregister kan du läsa mer om de vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har.

Ledamöter och ersättare i Pensionärsrådet Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-31