Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tekniska myndighetsnämnden

Tekniska myndighetsnämnden tar beslut i ärenden om exempelvis bygglov, strandskyddsdispens och enskilt avlopp. Även tillsyn kring till exempel livsmedel, hälsa och miljö inryms inom nämndens ansvarsområde.

Tekniska myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande verksamheter:

  • Det som föreskrivs i plan- och bygglagen om bygglov, anmälan, rivningslov, rivningsanmälan, marklov, förhandsbesked med mera
  • Ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalk, hälsoskyddslag med mera.
  • Förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor.

Nämnden sammanträder cirka 9 gånger per år.

Ledamöter och ersättare

Tekniska myndighetsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Tekniska myndighetsnämndens ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-30

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.