Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden beslutar i ärenden som innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer inom omsorgsområdet.

Besluten tas med stöd av socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare med flera. Sociala myndighetsnämndens ärenden är sekretessbelagda vilket är anledningen till att kallelser och protokoll inte finns publicerade på kommunens webbplats.

Nämnden har sammanträden planerade cirka en gång i månaden men även vid behov på grund av behov av att hantera brådskande ärenden.

Ledamöter och ersättare

Sociala myndighetsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.