Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Överförmyndarnämnd

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Stenungsund, Lilla Edet, Orust, Tjörns kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Varje kommun har en ledamot och en ersättare i nämnden.

Ledamöter

Claes Olsson (S) - Stenungsund
Ina Salmonson Olsvik (M) - Orust
Maria Aras (C) - Lilla Edet
Karin Mattsson (C) - Tjörn

Ersättare

Mattias Vernberg (C) - Stenungsund
Anders Tenghede (V) - Orust
Jennifer Svedenborg (SD) - Lilla Edet
Göran Hermansson (S) - Tjörn

Ordförande: Claes Olsson (S) - Stenungsund
Vice ordförande: Ina Salmonson Olsvik (M) - Orust

Mer information om överförmyndare

Sidan uppdaterad: 2024-03-30