Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

  • Sociala myndighetsnämnden beslutar i ärenden som innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer inom ...

  • Tekniska myndighetsnämnden tar beslut i ärenden om exempelvis bygglov, strandskyddsdispens och enskilt avlopp.

  • Valnämnden utgör den lokala valmyndigheten och genomför val till riksdag, region, kommun och Europaparlamentet.

  • Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.