Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Välfärdsutskottet

Välfärdsutskottet ska ha hand om och bereda utbildnings- och sociala frågor.

Utskottet ska följa upp de båda sektorernas verksamheter vad gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Inom välfärdsutskottets ansvarsområde faller bland annat följande:

 • Förskolan
 • Grundskolan
 • Gymnasieskolan
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Bibliotek
 • Kultur och kulturskola
 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Äldreomsorg
 • Funktionshinderomsorg
 • Migrationsfrågor
 • Idrott och föreningsliv.

Välfärdsutskottet har inte hand om någon myndighetsutövning. Det har istället Sociala myndighetsnämnden.

Ledamöter och ersättare

Välfärdsutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare utsedda av kommunstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Välfärdsutskottets ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-01-11