Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Personal- och ekonomiutskottet

Personal- och ekonomiutskottet ska bereda budget, arbeta med kommunens inriktningsmål samt bereda lokalresursplaneringen.

Inom personal- och ekonomiutskottets ansvarsområde ligger förvaltningsövergripande
organisationsfrågor samt personal- och lönepolitik. Inom ansvarsområdet återfinns även ekonomi, finansiering och borgensfrågor som inte specifikt rör någon av sektorerna.

Ledamöter och ersättare

Personal- och ekonomiutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Personal- och ekonomiutskottets ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-01-11