Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet ska ha hand om och bereda samhällsbyggnadsfrågor och kommunövergripande frågor som inte hanteras av personal- och ekonomiutskottet.

Allmänna utskottet ska följa upp sektor stödfunktioners och sektor samhällsbyggnads verksamheter vad gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Inom allmänna utskottets ansvarsområde faller bland annat följande:

 • fysisk planering
 • trafiksäkerhet
 • väghållning och parker
 • renhållnnigsverksamhet
 • hamnen
 • köp och försäljning av fastigheter
 • kollektivtrafik
 • upphandling
 • näringslivs- och sysselsättningsfrågor
 • måltidsfrågor
 • bolagsfrågor
 • fastighetsfrågor

Allmänna utskottet har inte hand om någon myndighetsutövning så som bygglov eller tillsyn enligt Miljöbalken. Det ansvaret har Tekniska myndighetsnämnden.

Ledamöter och ersättare

Allmänna utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Allmänna utskottets ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-05-23

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.