Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande instans och ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs. Kommunstyrelsen har tre utskott som bereder de flesta ärendena som kommunstyrelsen beslutar om.

Kommunstyrelsen ansvarar för att utföra all den verksamhet som kommunen gör för sina invånare. Kommunstyrelsen har därför hand om allt från skola och service till äldre, till planering av nya bostadsområden.

Utöver detta breda uppdrag ska kommunstyrelsen även bland annat leda förvaltningen genom kommundirektören, bereda alla ärenden som ska till kommunfullmäktige samt ha uppsikt över nämnderna, kommunalförbunden och de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen ska också verkställa kommunfullmäktiges beslut. Det betyder att det är kommunstyrelsens ansvar att genomföra det som kommunfullmäktige beslutar.

Till sin hjälp har kommunstyrelsen en förvaltning som utför de uppdrag som kommunen ansvarar för och de uppdrag politikerna beslutar om. Bland personalen finns grupper som bland annat rektorer, lärare, personal inom omsorgen, bygglovshandläggare, miljöinspektörer och tekniker.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott

Utskotten bistår kommunstyrelsen i sitt arbete bland annat genom att bereda ärenden och följa upp förvaltningens verksamhet inom deras respektive områden.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsen och utskotten sammanträder cirka en gång i månaden. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten att besöka.

Möteskalender 2024

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsens består av 15 ordinarie ledamöter och 10 ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-05-21