Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och dessutom den enda instansen med politiker valda direkt av medborgarna.

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande, strategiska och långsiktiga frågor. Mötena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på debatterna. Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger om året i kulturhuset Fregatten men du kan också följa mötena digitalt:

Kommunfullmäktiges webbsändningar

Exempel på ärenden som kommunfullmäktige ska hantera:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstningar i kommunen.

 

Kommunfullmäktiges handlingar är offentliga och publiceras på kommunens webbplats:

Kommunfullmäktiges protokoll och kallelser

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges består av 51 folkvalda ledamöter och 25 ersättare. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges beredningar

Kommunfullmäktige har beredningar utsedda inom olika områden för att bereda politiska framtids- och visionsfrågor inför att beslut ska tas i kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunfullmäktiges beredningar

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund innebär en möjlighet för alla kommuninvånare att ställa frågor till kommunens politiker på alla kommunfullmäktiges sammanträden.

Läs mer om allmänhetens frågestund

Sidan uppdaterad: 2024-03-27