Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Förvaltning och organisationskarta

Stenungsunds kommun består av en förvaltning som är uppdelad i fyra sektorer vilka leds av en kommundirektör.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning som består av de tjänstepersoner som har sin anställning av kommunen. Kommundirektören leder förvaltningen övergripande utifrån de politiska målen. Förvaltningen är uppdelad i fyra sektorer, på varje sektor finns en sektorchef som ansvarar för respektive ansvarsområde. De fyra sektorerna är sektor stödfunktioner, sektor utbildning, sektor socialtjänst och sektor samhällsbyggnad.

Organisationskarta

Sidan uppdaterad: 2024-02-09