Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bolag och stiftelser

Stenungsunds kommun har två kommunala bolag och en stiftelse.

Stenungsunds Energi och Miljö AB

Stenungsunds Energi & Miljö AB är ett kommunalt bolag som levererar fjärrvärme till stora delar av Stenungsunds tätort och till skolor och idrottsplatser i Stora Höga. I Stenungsund har utbyggnaden av fjärrvärmenätet skett från tidigt 80-tal. De flesta hyresfastigheter, skolor och kommunala fastigheter är anslutna. Dessutom har en stor del av de villor och kommersiella fastigheter som ligger inom vårt verksamhetsområde valt fjärrvärme för att få enkel, driftsäker och prisvärd värme.

Vår fjärrvärme produceras till största del med hjälp av restvärme från ortens industrier. Från Borealis Polyeten och Perstorp Oxo går ledningar med varmt vatten till vårt värmeverk. I värmeverket finns värmeväxlare som tar tillvara överskottsvärmen från industrierna och överför den värmen till vattnet i vårt fjärrvärmenät. Vi tar alltså tillvara energi som annars hade gått förlorad genom utsläpp till vatten eller luft. Därmed bidrar fjärrvärmen i Stenungsund till ett mer hållbart samhälle och minskad miljöpåverkan.

Stenungsunds Energi Länk till annan webbplats.

Stenungsundshem AB

Stenungsundshem grundades 1953. De äger och förvaltar bostäder och lokaler i Stenungsund och är kommunens största fastighetsägare. Samtliga fastigheter ligger i Stenungsunds kommun. Lägenheterna finns till övervägande del i centrala Stenungsund samt ett antal radhusområden i kommunens ytterområden.

Stenungsundshem AB Länk till annan webbplats.

Gårdsjöstiftelsen

Gårdsjöstiftelsen är en ideell stiftelse som grundades 1991 av Hensebackastiftelsen, IVL och Stenungsunds kommun. I styrelsen ingår förutom stiftarna, Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, Internationella Försurningssekretariatet och Stenungsunds petrokemiska industri.

Gårdsjöstiftelsens uppgift är att från den forskning som bedrivs vid Gårdsjön sprida kunskap och information om luftföroreningarnas och försurningens effekter på skog och mark till beslutsfattare i samhälle och näringsliv, miljötjänstemän inom privat och offentlig sektor, politiska och ideella organisationer, skolan, forskare och allmänhet såväl nationellt som internationellt.

Gårdsjöstiftelsen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-01-11

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.