Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Regler för sekretess

Sekretess är lagstyrt och tillämpas endast i känsliga fall. Om kommunen inte lämnar ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut.

Detta innebär sekretess

Med sekretess menas att dokument och handlingar är hemliga och inte kan begäras ut eller läsas av vem som helst. Målet med att använda sekretess kan vara att skydda information i handlingar som innehåller känsliga uppgfter om enskilda människor, till exempel i ärenden som rör socialtjänsten.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400), anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Skickar du ett brev eller e-post till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet eller i e-postmeddelandet blir det ändå inte sekretessbelagt. Det sker först om det kan klassas som känslig eller sekretessklassad uppgift enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om du får ett avslag från kommunen på din begäran att lämna ut en allmän handling för att den är sekretessbelagd, har du rätt att överklaga ett sådant beslut. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.

Vill du vara anonym?

Om du vara anonym i din kontakt med kommunen, till exempel om du vill göra en anmälan eller lämna en åsikt kan du skicka ett anonymt brev, eller e-post med en anonym avsändare. Du kan också ringa till kommunen utan att nämna ditt namn.

Sidan uppdaterad: 2024-03-31

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.