Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommunens diarium

Kommunen ska enligt lag föra register över de handlingar som inkommer eller upprättas. Registret för dessa handlingar kallas diarium.

Vill du ta del av en enskild handling?

Om du önskar ta del av vilka ärenden och handlingar som förs in i kommunens diarium under en viss tid kan du be om att få ta del av en sådan sammanställning.

Inga enskilda handlingar kan läsas digitalt via kommunens webbdiarium. Är du intresserad av att ta del av kommunens handlingar kan du kontakta kommunen genom att använda e-tjänst, ringa Kontantcenter eller besöka receptionen i kommunhuset för att begära att ta del av handlingarna.

E-tjänst: Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Telefon: 0303-73 00 00

Besöksadress: Strandvägen 15, Stenungsund

Sidan uppdaterad: 2024-03-31