Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Upphandlingar

Stenungsunds kommun köper varor och tjänster för 1 miljard kronor varje år från över 1000 olika leverantörer. De flesta av inköpen görs på något av de 500 upphandlade ramavtalen. Mindre inköp där avtal saknas kan hanteras genom en enklare upphandlingsprocess som kallas direktupphandling. Då jämförs offerter för det enskilda behovet.

Vad är en offentlig upphandling?

Den process för inköp som offentliga organisationer styrs av kallas för offentlig upphandling. Kommuner är offentliga organisationer vilket innebär att verksamheten bedrivs med skattemedel. För att skattebetalarnas pengar ska används på det mest effektiva och rättvisa sättet finns lagar och regler för hur inköpen får gå till. Lagarna bygger på de EU-direktiv som ligger till grund för den offentliga upphandlingen inom hela EU. Förutom att få det mesta möjliga för skattepengar kan upphandlingsarbetet bidra till att driva på utvecklingen till ett mer hållbart samhälle genom att efterfråga socialt och miljömässigt hållbara produkter och tjänster.

Upphandlingslagstiftningen bygger på de grundläggande upphandlingsprinciperna:

  • Ickediskriminering - företag i alla länder får vara med och lämna anbud
  • Likabehandling - alla leverantörer ska ges samma förutsättningar
  • Proportionalitet – de krav som ställs ska vara väl anpassade till behovet
  • Öppenhet – arbetet ska vara transparant och förutsägbart
  • Ömsesidigt erkännande - alla typer av certifikat och bevis inom EU ska godkännas

I Sverige har vi en specifik myndighet med uppdrag att ge stöd och vägledning inom offentlig upphandling, Upphandlingsmyndigheten. Där kan du som leverantör finna information och tips. Hos Upphandlingsmyndigheten kan du läsa hur en upphandling går till och vad du behöver tänka på inför din anbudsgivning. Om du har frågor kan du även vända dig till vår egna upphandlingsenhet i Stenungsunds kommun.

Information och tips på Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Upphandling i Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun köper varor och tjänster för över 1 miljard kronor varje år. Vi har en central upphandlingsenhet som genomför kommunövergripande upphandlingar och strävar efter att uppnå de grundläggande förhållningssätten som anges i vår upphandlings- och inköpspolicy. Varje verksamhet ansvarar för sina egna upphandlingar med stöd av kommunens upphandlingsenhet.

Utöver vår upphandlings- och inköpspolicy finns särskilda riktlinjer för upphandling och inköp. Dessa särskilda riktlinjer beskriver för invånare, kunder, leverantörer och andra intressenter hur vi som kommun förväntas agera i inköpsarbetet.

Ytterligare upplysningar och information lämnas av kommunens upphandlingsenhet som du når via vår digitala tjänst:

Kontakta kommunen

Pågående upphandlingar

Vi upphandlar olika typer av avtal löpande. Det kan till exempel vara ramavtal för hantverk, administration, IT-tjänster, transporter, service- och tekniskt underhåll samt tekniska konsulter inom olika discipliner. Löpande uppstår också behov av att upphandla olika typer av förbrukningsvaror. Upphandling av entreprenader sker utefter vad som blir politiskt beslutat. Pågående upphandlingar hittar du via TendSign Länk till annan webbplats..

Pågående upphandlingar i TendSign Länk till annan webbplats.

Direktupphandlingar

Om det inte finns ett ramavtal och inköpet är av lägre värde kan direktupphandling användas. Direktupphandlingar är upphandlingar där totala värdet understiger 700 000 kr (2024). Vid direktupphandling är regelverket enklare och kommunen kan vända sig direkt till ett urval av leverantörer utan att annonsera publikt. Hanteringen går oftast snabbare eftersom direktupphandlingar inte är formstyrda på samma sätt som upphandlingar.

Även direktupphandlingar ska följa de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling, det vill säga likabehandlande, transparent, proportionerligt, icke-diskriminerande och ömsesidigt erkännande.

Boka tid med en upphandlare

Att göra affärer med offentlig sektor förutsätter en baskunskap om regelverket som styr offentliga upphandlingar. På upphandlingsmyndighetens hemsida hittar du matnyttig information om hur anbudsgivning går till och vad som är viktigt att känna till för dig som anbudsgivare. Alla inköpsbehov annonseras digitalt via opic.com. Är du intresserad av att sälja dina varor eller tjänster till kommunen rekommenderas du att bevaka aktuella annonser där.

Om du som företagare har ytterligare frågor kan du via en e-tjänst boka tid med en av kommunens upphandlare. Genom mötet kan du få möjlighet att ställa dina frågor och delge förslag och ge feedback på upphandlingsarbetet. Notera att dessa möten inte är avsedda för marknadsföring av era produkter eller tjänster utan för att lära känna upphandlingsprocessen och regelverket. Välkommen att höra av dig.

Boka upphandlare här (länk till e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan

Du som är intresserad av att bli inbjuden till kommunens direktupphandlingar kan anmäla ditt intresse i vår e-tjänst. Beroende på behov kan du bli kontaktad för en offertförfrågan.

Intresseanmälan för direktupphandling

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.