Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Konkurrensutsatt verksamhet

Vill du bli utförare i Stenungsunds valfrihetssystem (LOV) för serviceinsatser inom hemtjänst? Här får du information om vilka regler som gäller för din verksamhet och om hur du ansöker.

Vi införde lagen om valfrihetssytem (LOV) för serviceinsatser inom hemtjänsten år 2010. Det innebär att godkända privata leverantörer har möjlighet att ansöka om att bli utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten.

De som via biståndsbeslut är beviljade serviceinsatser har i sin tur, genom LOV, en möjlighet att välja vilken leverantör som ska utföra dessa insatser.

Uppdraget och omfattning

Uppdraget omfattar samtliga serviceinsatser: Städ, tvätt och inköp. Den kommunala hemtjänsten ansvarar för personlig omvårdnad.

Endast leverantörer med tillstånd får utföra biståndsbedömda serviceinsatser vars volym anges i vårt biståndsbeslut. Leverantören är beroende av brukarens aktiva val. Vi kan inte garantera några uppdrag. För de brukare som inte aktivt väljer leverantör fördelar vi ut uppdrag till samtliga godkända leverantörer enligt en "ickevalslista" med turordning.

Tilläggstjänster

Som leverantör har du möjlighet att erbjuda kunden tjänster utöver biståndsbedömda insatser till exempel storstädning och gräsklippning. Tilläggstjänsterna blir då en affärsuppgörelse, med skriftligt avtal, mellan kunden och leverantör.

Ansökan, blanketter och ytterligare information

Innan ni gör ansökan ta del av förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen.

Förfrågningsunderlag - LOV Pdf, 507 kB.

Kravspecifikation -LOV Pdf, 497 kB.

Blanketter

Vad är konkurrensutsatt verksamhet?

Konkurrensutsättning är när en upphandlande myndighet – som Stenungsunds kommun, prövar om en privat aktör kan driva kommunalt finansierad verksamhet istället för kommunen.

Meningen med konkurrensutsättning är att bredda antalet utförare för att nå bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Konkurrensutsättning enligt LOU

Konkurrensutsättning enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), är den vanligaste metoden som i korthet innebär att kommunen bjuder företag till anbudsgivning gällande de tjänster som kommunens verksamheter önskar utföra via en extern leverantör.

Upphandlingar

Konkurrensutsättning enligt LOV

Det finns också tjänster som kommunen konkurrensutsätter där valfriheten gäller medborgaren och inte kommunen. Ett sådant exempel är hemtjänst, där denna valfrihet regleras genom Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Sidan uppdaterad: 2024-05-27