Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fakturera kommunen

Här hittar du information om vilka uppgifter en faktura ska innehålla och hur du gör för att fakturera oss i kommunen. Det är lag på att fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet ska vara elektroniska. Stenungsunds kommun tar helst emot elektroniska fakturor via Peppol. Har du frågor om hur du fakturerar kommunen kan du kontakta Soltak AB.

Uppgifter för att fakturera

Alla fakturor till Stenungsunds kommun måste vara märkta med ett giltigt referensnummer i formatet SKXXXX (till exempel SK1234). Om giltigt referensnummer saknas så kan fakturan inte hanteras. Alla beställare som gör inköp för Stenungsunds kommun ska uppge referenskod vid inköpstillfället.

För e-fakturor anges referenskoden i fältet RequisitionistDocumentReference för Svefakturor och BuyerReference för Peppol-fakturor. För E-fakturor med annat distributionssätt sätt än Peppol går det bra att ange organisationsnummer som elektronisk adress.

  • Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2120001298
  • En faktura i PDF-format räknas inte som en e-faktura
  • Stenungsunds kommun tar aldrig emot fakturor via e-post

Märk fakturan rätt

Alla fakturor till Stenungsunds kommun måste vara märkta med ett giltigt referensnummer i formatet SKXXXX (Till exempel SK1234). Om giltigt referensnummer saknas så kan fakturan inte hanteras.

Fakturaadress för e-faktura

Stenungsunds kommun
c/o SOLTAK
BOX 530
44215 Kungälv

Betalningsvillkor

Stenungsunds kommun tillämpar 30 dagar efter fakturadatum. Vi betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på faktura, ej heller dröjsmålsränta som överstiger räntelagens bestämmelse.

Se till att din faktura har rätt innehåll

Det finns ofta möjlighet att skapa till exempel Peppol eller Svefaktura via de befintliga affärssystemen. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Vår fakturaoperatör är Kofax och vårt parts-id/GLN är 7350053092051 och används vid annat distributionssätt än Peppol.

Om du skickar ett mindre antal fakturor per år till kommunen kan du skicka dem kostnadsfritt genom att registrera dem på fakturaportalen/Invoice Portal. Gå in på Fakturaportalens/Invoice Portal webbplats och anslut dig som användare.

Anslut dig som användare på Invoice Portals webbplats Länk till annan webbplats.

Alla våra fakturor hanteras digitalt i vårt ekonomisystem, vilket ställer krav på hur fakturan ser ut. Fakturan måste vara märkt med ett referensnummer. Om giltig referens saknas på fakturan så kan fakturan inte hanteras. Giltig referens ska skrivas enligt följande format: SKXXXX (till exempel SK1234). Fakturan kan med fördel märkas med ytterligare referensinformation, till exempel med namn på den som gjort inköpet. Om inköpet är gjort via en rekvisition ska rekvisitonsnumret finnas med på fakturan. Generellt sätt betalar vi fakturan inom 30 dagar räknat från fakturadatum förutsatt att leveransen är utförd.

Kontakt

Har du frågor eller vill ha hjälp? Kontakta SOLTAK Ekonomi.

Telefon: 010-331 30 00 (knappval 3)
E-post: ek.leverantorsgrupp@soltakab.se

Sidan uppdaterad: 2024-04-02