Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Transportdispens

För att köra en transport som överskrider de gällande vikt- och dimensions­bestämmelserna för en väg krävs det tillstånd.

Inom Stenungsunds kommun

Om transporten bara ska inom Stenungsunds kommun är det vi som ger tillstånd för transporten. Vi använder Trafikverkets blankett. Skriv ut, signera och skicka in blanketten till trafik@stenungsund.se

Genom flera kommuner

Sker transporten genom flera kommuner är det Trafikverket som beslutar om tillstånd för transporten.

På Trafikverkets webbplats finns mer information om gällande vikt- och dimensionsbestämmelser. Där hittar du också blanketter för att ansöka om transportdispens.

Handläggningstiden är 3 dagar.

Mer information och ansökningsblankett

Trafikverkets information samt ansökningsblanketter om transportdispens Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-02