Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tillgänglighet i fastigheter och gatumiljö

Det finns enkla åtgärder som du som fastighetsägare kan göra för att underlätta för dina besökare. De åtgärder du gör för dem med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är ofta bra för alla besökare.

Enkla åtgärder för att öka tillgängligheten

Om vi bedömer att din lokal har åtgärder som är enkla att åtgärda för att öka tillgängligheten, så kallade enkelt avhjälpta hinder, ska du åtgärda dessa.

Vad kan det handla om för enkla åtgärder?

Exempel på åtgärder

  • Ramper vid mindre nivåskillnader.
  • Dörrautomatik.
  • Trappor som kompletteras med ledstänger och kontrastmarkeringar.
  • Reklamskyltar och inredning flyttas för att det ska bli lättare att komma fram.

För fler exempel kan du läsa på sidan Tillgänglighet, enkelt avhjälpta hinder:

Tillgänglighet, enkelt avhjälpta hinder

Du som fastighetsägare är oftast ansvarig

I de flesta fall är det du som fastighetsägare som ska åtgärda hindret, men det kan också vara en verksamhetsutövare som hyr lokalen. Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas.

Reglerna gäller retroaktivt. Det innebär att en publik lokal måste uppfylla dagens krav på tillgänglighet och användbarhet.

Mer information finns hos Boverket

Bygga nytt? Ditt ansvar som byggherre

När du bygger och anlägger måste du alltid se till att det är tillgängligt och möjligt att använda också för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Det är du som byggherre som ansvarar för att regelverket följs. Kommunens bygglovshandläggare kontrollerar hur kraven uppfylls i samband med bygglovsansökan och senare inför slutbeskedet. Reglerna finns både i lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

När den generella tillgängligheten i bostaden inte räcker till, kan den som har funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att ändra sin bostad, så kallat bostadsanpassningsbidrag.

Sidan uppdaterad: 2024-05-21

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.