Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att registrera anläggningen.

Vad räknas som medelstor förbränningsanläggning?

För att anläggningen ska räknas som medelstor ska den totala effekten som är knuten till en och samma skorsten vara mellan 1 megawatt (MW) och 50 megawatt (MW).

Naturvårdsverket om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.

Förordning med särskilda bestämmelser

Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar (FMF). Grunden till den förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

När behöver anläggningen registreras?

  • Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av förordningen omedelbart och ska registreras. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk 19 december 2018 eller tidigare och har en
    högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk 19 december 2018 eller tidigare och har en
    lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Registrera din anläggning

Från 1 januari 2022 har registreringen av medelstor förbränningsanläggning flyttat till kommunens tillsynsmyndighet hos verksamhet Bygg Miljö. Tidigare gjordes registreringen till Naturvårdsverket. Du registrerar din anläggning genom att använda kommunens e-tjänst.

Registrering av medelstor förbränningsanläggning- Stenungsunds kommun Länk till annan webbplats.

Medelstora förbränningsanläggningar i Stenungsund

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Nedan ser du det anläggningar som är aktuella i Stenungsund:

Anläggningar enligt Förordning 2018:471 om medelstora förbränningsanläggningar

Stenungsunds Energi AB - Hantverkaregatan 32 - Söbacken 1:174

Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet?

Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet så är även Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för förbränningsanläggningen. Om Länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Registrera medelstor förbränningsanläggning hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-06-27