Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Lotteritillstånd

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får, efter att ha registrerat sig hos kommunen, anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en föreståndare för lotteriet som ska godkännas av oss. Vi utser i vår tur en kontrollant, efter förslag från föreningen.

Ansökan om lotteritillstånd

Vi fattar beslut om de lotterier som kallas registreringslotteri. Blankett för att ansöka om lotteritillstånd kan du få från kontaktcenter. Vi utser en lotterikontrollant och föreningen utser därefter en kontaktperson för sitt lotteri. Du kan läsa mer om spellagen hos riksdagen:

Riksdagens webbplats om registreringslotteri Länk till annan webbplats.

Ansökningar för mera omfattande lotterier eller lotterier som drivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen. Läs mer om lotterier och registrering på

Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad är lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. En tävling är ett arrangemang där du behöver prestera något för att vinna, till exempel att skriva en slogan eller svara på kunskapsfrågor.

Vilka krav ställs på kommunalt registreringslotteri?

 • När en förening registrerat sig för ett registreringslotteri får föreningen ordna ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp under en femårsperiod. 2024 innebär det 57 300 kr multiplicerat med 33,3 vilket ger 1 908 090 kronor.
 • Föreningen får ha en registrering åt gången.
 • En registrering gäller i maximalt fem år.
 • Lotteriet ska genomföras lokalt inom Stenungsunds kommun, det vill säga inte på internet.
 • En insats krävs för att delta i lotteriet.
 • Värdet av vinsterna motsvarar 35 - 50 % av insatsernas värde.
 • Värdet av kontantvinst är högst ett prisbasbelopp.
 • Maximal omsättning är 33 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. En kontrollant ska godkänna varje registrering.
 • Varje genomfört lotteri ska redovisas till kommunen.

Aktuellt prisbasbelopp finns på Statistiska centralbyråns webbplats Länk till annan webbplats..

Vem kan få en godkänd registrering?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund. De ska till stor del ägna sig åt verksamhet som är öppen för alla och behöver inkomster från spel till sin förening.

När behövs ingen registrering?

Följande lotterier kan anordnas utan registrering hos kommunen:

 • Lottpriset är högst 1/4000 av prisbasbeloppet. Observera att prisbasbeloppet höjs varje år.
 • När vinster är endast varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara en sjättedels prisbasbelopp, vilket för 2024 innebär 9 550 kronor.
 • Lotteriet får endast vara inom kommunens gränser och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv ordnar eller deltar i.
 • Lotteriet får ske i samband med bingospel.

För en anordnare som inte är en ideell förening eller registrerat trossamfund (till exempel privatperson eller företag), som inte behöver registrering, gäller följande:

 • Lottpriset är högst 1/4000 av prisbasbeloppet. Observera att prisbasbeloppet höjs varje år.
 • När vinster är endast varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara en sjättedels prisbasbelopp, vilket för 2024 innebär 9 550 kronor.

Hur sker en ansökan om registrering?

För lotterier inom Stenungsunds kommun söker du registrering hos kontaktcenter. Ansökan görs på särskilda blanketter, som tillhandahålls av kontaktcenter. Innan föreningen får sin registrering ska en tillståndsavgift betalas.

Registrering för tre år är 300 kronor och betalas till bankgiro - 430-7203, ange "lotteritillstånd och föreningens namn". Avgiften grundas på kommunfullmäktiges beslut av den 19 december 1998 § 26.

Tillvägagångssätt vid ansökan om registrering

Till kommunen skickas eller lämnas följande handlingar:

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Föreningens stadgar
 • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
 • Protokollsutdrag från styrelsemöte med beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriföreståndare
 • Vinstplan och ekonomisk plan för lotteriet
 • Förslag till lotterikontrollant

Blanketterna tillhandahålls av kontaktcenter, telefon 0303-73 00 00 eller via Kontakta kommunen på stenungsund.se

Vem får ordna lotteri?

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt spellagen. Dessutom ska föreningen uppfylla följande

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar med mera).
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

Krävs det tillstånd?

Vissa lotterier kan du ordna utan registrering, för andra lotterier krävs registrering hos kommunen. Det beror på hur stort lotteriet är.

En ideell förening som uppfyller de grundläggande kriterierna behöver inte ansöka om registrering vid mindre lotterier i samband med aktiviteter eller sammankomster. Två olika typer av registreringsfria lotterier finns .

Variant 1

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri eller bingospel
 • Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 11 kr
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp, ca 7750kr

Variant 2

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med:
  • En offentlig nöjestillställning
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 11 kr
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, ca 775 kr

Om din förening vill ordna ett eller flera lotterier, där det totala insatsbeloppet är högst 33 ½ prisbasbelopp över en femårsperiod, så måste föreningen ansöka om registrering hos kommunen.

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen och varje lotteri ska godkännas av en kontrollant innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten utses av kommunen i samband med registrering.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Ska din förening ordna ett stort lotteri med insatsbelopp högre än 33 ½ prisbasbelopp behövs licens. Licens ansöks hos Spelinspektionen.

Var söker man registrering?

För lotterier inom Stenungsunds kommun söker du registering hos kansliet - kommunhuset. Ansökan görs på särskilda blanketter. Innan man får sin registrering måste man betala en tillståndsavgift.

Avgift - lotteritillstånd inom Stenungsunds kommun

Registrering för 3 år - 300 kr - bankgiro - 430-7203 ange "lotteritillstånd och föreningens namn"
KF § 26, 1998-12-19

Tillvägagångssätt vid ansökan om registrering

Till kommunen skickas/lämnas följande handlingar:

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
 • Protokollsutdrag från styrelsemöte med beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriföreståndare
 • Vinstplan och ekonomisk plan för lotteriet
 • Förslag till lotterikontrollant

Blanketterna tillhandahålls av medborgarservice, telefon 0303-73 00 00.

Sidan uppdaterad: 2024-05-20