Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Köldmedier

Köldmedier är gaser av olika slag som används bland annat i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat. Det är viktigt att hantera köldmedier läckagefritt, då de bidrar till växthuseffekten.

Operatören har huvudansvaret

Den som har huvudansvaret för en köldmedieanläggning kallas operatör. Det är operatören som är juridiskt ansvarig för anläggningen och ska se till att bestämmelserna följs.

Den som är registrerad som operatör hos oss den 1 januari är skyldig att betala den årliga avgiften. Om ni vill byta operatör behöver ni meddela det till oss (verksamhet Bygg Miljö), så att vi kan ändra i vårt register.

Taxa enligt miljöbalken Pdf, 1 MB.

Köldmedieaggregatet behöver kontrolleras

Kontroller behövs för att se om köldmedieaggregatet är i bra skick och inte läcker. Förutom de årliga läckagekontrollerna, ska aggregaten bland annat kontrolleras efter en installation eller konvertering och inom en månad efter en reparation av ett aggregat som har läckt.

Hur ofta köldmedieaggregaten ska kontrolleras beror på hur mycket köldmedia de innehåller;

  • Aggregat på minst 5 ton CO2e ska läckagekontrolleras var 12:e månad.
  • Aggregat på minst 50 ton CO2e ska läckagekontrolleras var 6:e månad.
  • Aggregat på 500 ton CO2e ska läckagekontrolleras var 3:e månad.
  • Aggregat på minst 500 ton CO2e ska utrustas med ett fast läckagevarningssystem, och när ett sådant finns kan kontrolltiden dubbleras.

Ibland behöver du sammanställa en årsrapport

Om en anläggning innehåller mer än 14 ton CO2e sammanlagt ska alla kontroller under ett år sammanställas i en årsrapport.

Alla aggregat med över 5 ton CO2e ska räknas med. I årsrapporten ska alla åtgärder som har gjorts på anläggningen redovisas, inklusive information om installerade, påfyllda och omhändertagna köldmedier.

Operatören skickar in rapporten till oss

Årsrapporten skickar du in till verksamhet Bygg Miljö senast 31 mars efterföljande år. Den ska vara underskriven av dig som operatör.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för rapporteringen och vad som ska ingå i en årsrapport.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Aggregat som inte har krav på årsrapportering

Aggregat som innehåller mindre än 5 ton CO2e och hermetiskt slutna utrustningar med mindre än 10 ton CO2e har inget krav på årsrapportering eller läckagekontroll.

Certifierad personal ska göra kontrollerna

Den som utför kontroller och andra åtgärder på anläggningen måste vara certifierad. Kontrollorganet INCERT utfärdar certifikat. På deras webbplats kan du kontrollera personcertifikat och söka efter certifierade företag. Företaget som utför kontrollerna fyller även i årsrapporten, men det är du som operatör som ansvarar för att rapporten skickas in i tid.

Incert Länk till annan webbplats.

Installation och konvertering av utrustning med köldmedia

Innan du installerar eller konverterar ett aggregat med 14 ton CO2e eller mer ska du kontakta oss på verksamhet Bygg Miljö. Installationsföretagen har en blankett om nyanmälan av köldmedieaggregat som du fyller i och skickar till oss.

Från och med år 2020 får du inte längre skaffa ny utrustning eller fylla på befintlig utrustning med en fyllnadsmängd på över 40 ton COe med nyproducerat köldmedium med GWP (Global Warming Potential) över 2500 (ex R404A, R507A). Om du har sådan utrustning behöver du antingen byta ut den eller konvertera gasen till en gas med GWP lägre än 2500. Läs mer om hantering av köldmedia på Allt om F-gas webbplats.

Allt om f-gas Länk till annan webbplats.

Skrotning av utrustning

När en anläggning eller utrustning ska skrotas ska den tömmas på köldmedium. Det måste göras av en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på rätt sätt. Redovisa skrotningen senast i samband med årsrapporten. Det går också bra att skicka in ett skrotningsintyg direkt om hela anläggningen skrotas.

Företagsrapportering

För att skicka in köldmedierapporter, skrotningsintyg, konvertering eller installation av köldmedieanläggning så kan du använda dig av vår e-tjänst. Du behöver logga in med ditt bank-ID.

Miljö - Företagsrapportering: Köldmedierapporter, skrotningsintyg, konvertering, installation Länk till annan webbplats.

Undvik miljösanktionsavgift

Om du bryter mot vissa av bestämmelserna som finns för köldmedier, måste tekniska myndighetsnämnden ta ut en miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Avgiften betalas till staten och är lika i hela Sverige.

Hur mycket du ska betala beror på överträdelsen, men de flesta ligger på 5 000 kronor. Avgiften ska betalas även om överträdelsen har begåtts av misstag. Exempel på överträdelser som leder till miljösanktionsavgift är:

  • Om du inte gör en anmälan om köldmedier innan du börjar använda en anläggning
  • Om du inte anmäler nyinstallation eller konvertering av aggregat på över 14 ton CO2e
  • Om du inte gör återkommande läckagekontroll inom rätt kontrollintervall
  • Om du kommer in med kontrollrapporten för sent, det vill säga efter 31 mars efterföljande år
  • Om du inte uppfyller kraven på register
  • Om personen som utför kontrollerna inte är certifierad

Förordning om miljösanktionsavgifter Länk till annan webbplats.

Utöver avgiften måste du även betala för kommunens handläggning av ärendet.

Sidan uppdaterad: 2024-06-04