Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hygienlokaler

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man bedriver hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, hårvård, håltagning med flera. Vissa av dessa lokaler kräver tillstånd från oss för att få driva sin verksamhet.

Anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling

Verksamheter som använder stickande eller skärande verktyg måste anmäla detta till oss. Detta gäller också för att få ta hål i exempelvis öron med håltagningspistol, för barberare och akupunktur. Hygieniska behandlingar där skärande eller stickande verktyg används innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.

Verksamheter som är anmälningspliktiga

Exempel på anmälningspliktig hygienisk behandling är:

 • akupunktur
 • håltagningspistol och piercingverktyg
 • rakning (rakkniv mot huden)
 • skalpeller
 • medicinsk fotvård
 • bassängbad
 • solarier

Anmälan

Anmälan ska vara skriftlig och skickas in till oss senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

För att anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet använder du vår e-tjänst. Du behöver logga in med ditt bank-ID.

Har du skyddad identitet är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med din ansökan.

Anmäla ny/ändring hälsoskyddsverksamhet

Vid anmälan behöver du lämna in följande uppgifter:

 • En ritning som visar en översikt av lokalen. Den behöver inte vara i exakt skala utan det går bra att rita upp hur lokalen ser ut.
 • På ritningen ska det framgå var behandlingsrum, handtvättfat, toalett, utslagsvask och platsen för rengöring av instrument kommer att finnas.
 • Dina rutiner för rengöring av eventuella instrument och dina hygienrutiner innan, under och efter behandling.

Kontakta miljöenheten via kontaktcenter om du har några funderingar.

Ibland behöver du göra en ny anmälan

Tänk på att du behöver anmäla vissa ändringar till oss och att de ibland kan innebära att du behöver göra en ny anmälan till oss

 • från en hygienlokal till att starta en "stickande skärande" verksamhet där det finns risk för blodsmitta.
 • om du ska byta lokal
 • starta en ambulerande verksamhet, det vill säga du gör hembesök eller liknande
 • bygga ut eller gör betydande förändringar i lokalen, till exempel gör nytt behandlingsrum
 • byta organisationsnummer.

För att anmäla en ändring av hälsoskyddsverksamhet använder du vår e-tjänst. Du behöver logga in med ditt bank-ID.

Har du skyddad identitet är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med din ansökan.

Anmäla ny/ändring hälsoskyddsverksamhet

Vi tar ut en avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan om yrkesmässig hygienisk behandling.

Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken Pdf, 1 MB.

Frisörsalonger, massage, nagelsalong med flera

Vissa hygienverksamheter behöver inte anmälas till miljöenheten. Du som driver en sån verksamhet behöver ändå följa de lagkrav som finns och hålla en god hygien. Tänk på att ha goda städrutiner, tydliga rutiner för hygien och för hur ni hanterar och rapporterar ert farliga avfall.

En frisörsalong, massagesalong, nagelsalong et cetera behöver fortfarande ha en lokal som är lätt att göra ren och ha god ventilation. Undvik att lukt från verksamheten sprids till omgivningen genom att ha punktutsug om ni arbetar med kemikalier.

Estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Det finns verksamheter där inspektionen för vård och omsorg har tillsynsansvaret. Det handlar om exempelvis skönhetsbehandlingar med kirurgi eller injektioner.

Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-06-19