Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fettavskiljare

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha en fettavskiljare.

Varför kräver vi fettavskiljare?

Vi tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag. Ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten som motsvarar det som normalt kommer från hushållen. Fastighetsägare/abonnenter får därför inte släppa ut fett i större mängder. Det står i ABVA, som är de bestämmelser som gäller för att använda den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

ABVA Pdf, 1 MB.

När fett hamnar i ledningsnätet sjunker temperaturen på fettet. Det gör att fettet stelnar i ledningarna, fastnar på väggarna i avloppsledningarna och orsakar stopp. Stopp i ledningsnätet kan leda till källaröversvämningar eller orsaka att orenat avloppsvatten hamnar i sjöar och vattendrag. Höga halter av fett i ledningsnätet gör även att reningen av avloppsvatten i reningsverk fungerar sämre.

Vem måste ha fettavskiljare?

Enligt ABVA får halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs ledningsnätet inte överstiga 50 milligram per liter. Inte ens verksamheter med enbart diskning klarar gränsen. I praktiken innebär det att alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha fettavskiljare.

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare är:

 • pizzeria
 • restaurang
 • bageri
 • café
 • catering
 • charkuteri
 • friteringsanläggning
 • gatukök
 • hamburgerbar
 • konditori
 • livsmedelsbutik
 • livsmedelsindustri
 • personalmatsal
 • rökeri
 • salladsbar
 • slakteri
 • storkök
 • sushi
 • mottagnings- och tillagningskök

Kontakta vår VA-enhet innan en fettavskiljare installeras, eller om du är osäker på om din verksamhet behöver fettavskiljare.

Kontakta kommunen

Utformning av fettavskiljare

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten medan fett stiger och lägger sig vid ytan.

Fettavskiljare ska dimensioneras enligt SS-EN-1825

Fettavskiljare som installeras i Stenungsunds kommun ska vara typgodkänd och flödestestad. Försäljare av fettavskiljare vet vilka fettavskiljare som är typgodkända.

Fettavskiljare dimensioneras för att ta omhand fett i avloppsvatten. Stekfett, frityrolja med mera ska samlas upp och återvinnas. Detta ska ske av ett godkänt återvinningsföretag.

Placering av fettavskiljare

Fettavskiljare kan placeras utvändigt eller invändigt. Invändig placering av fettavskiljaren ska vara väl ventilerad och försedd med varmvatten och golvbrunn.

Fettavskiljare ska placeras så att service och tömning kan ske på ett hygieniskt sätt, så att inte livsmedel påverkas negativt.

Information kring placering av fettavskiljare finns i kommunens avfallsföreskrifter.

Avfallsföreskrifter Pdf, 412 kB.

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljare ska tömmas enligt tillverkarens instruktion med tillräckligt intervall för att upprätthålla en god funktion, minst en gång per år.

Fettet som samlas upp i en fettavskiljare är kommunalt avfall. Det innebär att endast kommunens entreprenörer får tömma dessa. Avskiljaren ska alltid återfyllas med vatten efter tömning. Avgifter finns i kommunens slamtaxa.

Vill du boka en tömning kontaktar du kommunens avfallsenhet.

Som underlag för kontroll och granskning behöver kommunen, i god tid innan installation, få in uppgifter vad du kommer belasta fettavskiljaren med, ritningar över installationen och dimensioneringsunderlag.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.