Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Allmän plats

Allmänna platser eller offentlig plats, är till exempel allmänna vägar, trottoarer, torg, parker, planteringar och lekplatser. För att använda allmänna platser till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd.

På en allmän plats får du vistas utan tillstånd från den som äger fastigheten. Allmänna platser regleras i detaljplanen för området.

Gällande detaljplaner Länk till annan webbplats.

Söka tillstånd för olika aktiviteter

Du behöver ansöka på två ställen

För att få använda allmän eller offentlig plats som förvaltas av oss för annat än vad den är avsedd för måste du ansöka om det hos oss samt ansöka om tillstånd hos Polisen.

Du behöver också följa våra lokala föreskrifter.

Polisen kan ge tillstånd för:

 • allmän sammankomst (demonstration, konsert med mera)
 • offentlig tillställning (sporttävling, marknad, mässa med mera)
 • användande av offentlig plats (uteservering, försäljning, bodar med mera)
 • övrigt (fyrverkeri, pengainsamling med mera).

Bedömer ansökan från olika aspekter

Kommunen bedömer ansökan

Vi bedömer ansökan utifrån många olika aspekter som exempelvis förutsättningar och gällande detaljplan för platsen samt gällande lagar och regler. Det kan handla om lokala ordningsföreskrifter som tar hänsyn till:

 • trafik
 • markanvändning
 • stadsbild
 • framkomlighet
 • samt skötseln av den allmänna platsen och miljön.
Ansökan om nyttjande av kommunal allmän plats

Polisen bedömer ansökan

Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen med fokus på

 • trafik­säkerhet,
 • allmän ordning,
 • och säkerhet.


Innan polisen ger tillstånd samråder alltid de alltid med oss. Om vi säger nej (avstyrker) får inte polisen lämna något tillstånd.

På Polisens webbplats finns alla regler och blanketter.

Tillstånd hos polisen

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats

För tillstånd enligt ordningslagen tar polisen ut en avgift för administration, läs om det på deras webbplats.

Tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats.

Vi tar också ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av offentlig plats, om marken är kommunal.

Vår taxa för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 1 MB.

Andra tillstånd som kan vara aktuella

Om du till exempel vill servera något ät- eller drickbart, gräva eller bygga något behöver du oftast andra tillstånd. Läs mer på våra sidor om olika tillstånd för företagare.

Tillstånd, regler och tillsyn

Sidan uppdaterad: 2024-04-02