Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Företagsklimat

I Stenungsunds kommun jobbar vi aktivt för att göra det enklare och bättre för våra företag. De senaste åren har det gjorts flera insatser för att skapa ett gott företagsklimat.

Ett gott företagsklimat är viktigt för att skapa sysselsättning och utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Vi som kommun är en del av skapandet och bibehållandet av ett gott företagsklimat där företag och företagare trivs och verkar.

Insatser under 2023 för bättre företagsklimat i kommunen

Under 2023 har det genomförts flera insatser för att förbättra företagsklimatet i Stenungsunds kommun och arbetet fortlöper. Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Stenungsund. I Stenungsunds kommun ska det vara enkelt att driva företag och varje möte ska präglas av ett positivt bemötande, enkla och rättssäkra processer och samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande.

Under 2023 har kommunen jobbat på flera olika sätt med denna fråga utifrån det näringslivsstrategiska programmet som antogs under året. Kommunen blev under hösten antagen till Svenskt näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt näringslivsklimat och det är kommunledning och representanter från flera verksamheter i kommunen som deltar. Arbetet med service och bemötande pågår på olika sätt i flera verksamheter, vilket vi hoppas ger resultat. Kommunen är numera ansluten till Serverat, som finns på Verksamt.se. Syftet med Serverat är att underlätta för företagare att söka tillstånd genom att en checklista och länkar till kommunens hemsida för olika tillstånd.

För att visa på sambandet mellan utvecklingen i våra samhällen och betydelsen av framgångsrik industri har Stenungsunds kommun under 2023 gått med i nätverket Svenska Industrikommuner. Samverkan med våra lokala kemiföretag har intensifierats under 2023 och vi arrangerade bland annat omställningskonferensen Formel Framtid tillsammans med Hållbar kemi. Syftet med Formel Framtid är att stärka varumärket Stenungsund som en attraktiv och hållbar näringslivskommun samt som nav för en kemiindustri, som ligger i framkant när det gäller omställning och innovation.

Tillsammans med Företagarna Stenungsund & Tjörn arrangerades Frukostklubben under året och kommunledningen gjorde flera intressanta och givande företagsbesök hos företag i Stenungsunds kommun. Som ett led i arbetet med att bekämpa brott mot företag har det brottsförebyggande arbetet fortsatt.

Näringslivsstrategiskt program

Under 2023 antogs Stenungsunds kommuns näringslivsstrategiska program. Programmet beskriver hur kommunen ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett långsiktigt och konkret sätt. I utformningen har vi samarbetat med olika verksamheter i Stenungsunds kommun. Politiker och näringsliv har också aktivt deltagit genom workshops och rundabordssamtal tillsammans med kommunen.

Det näringslivsstrategiska programmet handlar om Stenungsunds kommuns strategiska arbete med näringslivsfrågor. Syftet med programmet är att samla, tydliggöra och stärka Stenungsunds kommuns arbete med näringslivsfrågor. Målet är att skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet och möjliggöra en växande arbetsmarknad med fler arbetstillfällen. Programmet är en del av kommunens satsning på att bli en mer serviceinriktad organisation med ansvar för myndighetsuppgifter. Här kan du läsa det näringslivsstrategiska programmet:

Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2023-2023.pdf Länk till annan webbplats.

Vad tycker våra företagare?

Vi är också nyfikna på vad företagare själva tycker om företagsklimatet i kommunen. För att ta reda på vad företagare själva tycker så utgår vi från två mätningar: Svenskt Näringslivs undersökning och SKR Insikt (Sveriges kommuner och regioner). Vi har också antagit ett näringslivsstrategiskt program som beskriver hur vi ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor.

Svenskt näringslivs undersökning

Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en lista över hur det är att driva företag i Sveriges 290 kommuner. Målet är att skapa en överblick över de bästa platserna att starta och bedriva företag. Bedömningen av företagsklimatet görs genom enkäter och statistik. Genom att fråga företagarna själva får vi reda på vad de tycker om att ha sin verksamhet i Stenungsund. Resultaten används för att bedöma hur företagsvänlig och gynnsam en kommun är för företagande. År 2023 hamnade Stenungsunds kommun på plats 90 av totalt 290.

Läs mer om Svenskt näringslivs undersökning och se resultaten av mätningen på Svenskt näringslivs webbplats:

Foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

SKR Insikt

SKR Insikt är en undersökning som genomförs årligen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att ta tempen på företagsklimatet i en kommun. En enkät skickas till företagare, privatpersoner med flera, som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sju myndighetsområden mäts till och med 2023. Tio myndighetsområden kommer att mätas under 2024. Resultatet utgör en konkret verktyg för vårt förbättringsarbete och frågorna avser endast faktorer som vi som kommun själva har ansvar över och kan påverka.

Resultatet från 2023 års undersökning kommer att presenteras under våren.

Läs mer om Insikt och se resultaten av mätningen för varje specifikt serviceområde på Insikt.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-03

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.