Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Lediga tomter och lokaler

Här hittar du information om hur du som vill etablera eller utöka en verksamhet i Stenungsund kan hitta lämplig mark.

Ledig industri- eller verksamhetsmark

Här publiceras det information när vi har ledig industri- eller verksamhetsmark till försäljning.

Mark för företag i Göteborgsområdet

I Databasen Mark för Näringslivet får du en överblick över mark i hela Göteborgsområdet. Databasen levereras av Business Region Göteborg AB (BRG) samarbete med Göteborgsregionens 13 kommuner.

Business Region Göteborg (businessregiongoteborg.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Förutom att hjälpa dig hitta rätt läge för ditt företag, gör databasen det möjligt att analysera näringslivets behov av mark på ett nytt sätt. Databasen hjälper oss att skapa bättre lösningar för framtiden, så att ditt företag och övriga näringsliv kan utvecklas i samspel med infrastruktur, boende och miljö. Databasen fungerar som inkörsport för fortsatta kontakter och en enklare etableringsprocess.

Vill du köpa, nyttja eller sälja mark?

När vi får in en fråga om köp av kommunal mark, behöver vi alltid titta på om den är detaljplanelagd och vilka bestämmelser som gäller.

Är marken till exempel detaljplanelagd som allmän plats kan vi inte sälja den. Vi kan också äga mark som i en detaljplan är utlagd som kvartersmark, sådan mark kan vi sälja.

Du kan du bevaka eventuella försäljningar av mark på den öppna marknaden. Försäljningen sker till marknadsmässigt pris genom mäklare. Som verksamhet kan du också anmäla ditt intresse via vår digitala tjänst för mark, handel, kontor och industri.

Anmäl ditt intresse för ledig mark

När det finns ledig mark som matchar dina önskemål kontaktar vi dig för vidare information. Det är därför viktigt att du meddelar oss om dina uppgifter ändras.

En del av vår mark kan beröras av pågående eller kommande detaljplanering. Sådan mark kan vi komma att sälja i syfte att den ska exploateras för exempelvis bostäder eller industri. Vid sådan försäljning använder vi oss av markanvisning eller direktanvisning.

Förfrågan om att köpa, nyttja eller sälja mark

Lediga lokaler

Vi har inga lokaler vi som kommun hyr ut eller säljer, men du är alltid välkommen att kontakta företagslotsen för att diskutera eventuella lokalbehov. STÄMMER??

Sidan uppdaterad: 2024-05-23