Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bygga eller riva

Här hittar du information om vad som gäller för dig som företagare eller organisation, oavsett vilken bransch du är verksam inom.

Ansök om bygglov eller gör en anmälan

Söker du för ett företag loggar du in med ditt privata BankID. I e-tjänsten kommer du kunna ange att du söker för ett företag. Det blir företaget som står som sökande i ärendet och som blir betalningsansvarig. Du kommer att stå som kontaktperson.

Ansök om bygglov eller gör en anmälan

Du kan fortfarande göra en ansökan eller anmälan i pappersform. Kontakta oss så skickar vi en blankett.

När du har lämnat in din ansökan kan du följa ditt byggärende genom att logga in med BankID i e-tjänsten Mina byggärenden.

Mina byggärenden

Om bygglov

Samma regler som för privatpersoner gäller för dig som företagare.

Bygga nytt, ändra eller riva

Vanliga byggåtgärder för dig som företagare

Skyltar och ljusanordningar

Du som vill måla på fasaden, montera starkare lampor eller strålkastare, eller sätta upp en skylt behöver oftast söka bygglov. Om du vill flytta eller ändra färg och form på en redan uppsatt skylt måste du också oftast söka bygglov. Däremot är inte till exempel skyltar i fönster och utfällningsbara markiser bygglovspliktiga.

Tillfälligt bygglov för till exempel uteservering

Vill du placera en kiosk, uteservering eller skylt på mark som är avsedd för något annat, till exempel parker eller gator? För projekt som inte är permanenta kan du ibland få ett tidsbegränsat bygglov, även om en eller flera bestämmelser i plan- och bygglagen inte är uppfyllda.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktiga för de flesta verksamheter. Det gäller att få fram tillräckligt många parkeringar inom den egna fastigheten, de ska ligga tillräckligt nära och vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning.

Flerbostadshus

Om du ska bygga ett flerbostadshus vill vi gärna att du kontaktar oss innan.

Hiss

Ska du installera en ny hiss eller göra en stor ändring av en hiss som redan finns behöver du inget bygglov, men du måste göra en anmälan. Du gör din anmälan i vår e-tjänst.

Ventilation

När du ska installera eller göra en större ändring på en ventilationsanläggning behöver du inte söka bygglov, men du måste göra en anmälan.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Exempel är förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontor och affärer.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Tillgänglighet

I bygglovsgranskningen kontrolleras om byggnaden eller lokalen uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Tillgänglighet i fastigheter och gatumiljö

Företagsforum

Har du frågor som är större än bara en bygglovsfråga och kanske rör en hel etablering är du varmt välkommen att kontakta kommunens medborgarservice som kan lotsa dig vidare.

Kommunen har ett företagsforum. När du har en fråga som rör flera av kommunens verksamheter kan den hamna där.

Företagslotsen Länk till annan webbplats.

Tillstånd, regler och tillsyn för företag Länk till annan webbplats.

Starta företag Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19