Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Praktik och arbetsträning

Genom arbetsträning och praktik kan du öka dina möjligheter att ta dig in på arbetsmarknaden. Som företagare kan du ta emot en praktikant för att hjälpa en arbetssökande att komma närmare arbetsmarknaden.

Arbetspraktik

Arbetspraktik innebär att en person under en tid får prova arbetsuppgifter på en arbetsplats under handledning. Praktiken är till för att arbetssökande ska få praktiska erfarenheter av ett arbete och stärka sina möjligheter att få en anställning.

Arbetsträning

Arbetsträning innebär att en arbetssökande under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Personen ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet.

Språkpraktik

Språkpraktik innebär att en person utför olika arbetsuppgifter på en reell arbetsplats för att utvecklas i det svenska språket. Praktiken sker i nära stöd av handledare och är under en begränsad tid. En språkpraktik kombineras med att studera Svenska för invandrare (SFI) på Vuxenutbildningen. Språkpraktiken syftar till att utveckla det svenska språket ytterligare, att ta steget vidare till en praktik och att öka möjligheterna till att få en anställning.

Sidan uppdaterad: 2024-03-25