Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Vård- och omsorgs­programmet

Är du intresserad av människor och vill lära dig mer om medicin, omvårdnad, hälsa och psykologi? Vi ett Vård- och omsorgscollege som ger dig rätt verktyg att gå direkt ut i arbetslivet till dessa attraktiva vårdyrken som efterfrågas på bred front

Fullt av möjligheter

Livet efter studierna är fullt av möjligheter. Du kan välja att börja jobba direkt inom områden som hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionsnedsättning eller psykiatri. Om du vill fortsätta dina studier på en högre nivå så har du även möjlighet att söka dig vidare till universitet eller högskola.

Samarbeten och möjligheter

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan skolan och arbetsgivare. Därmed kvalitetssäkras utbildningen. Du får den kompetens som efterfrågas av arbets­giv­a­r­en och på så sätt formas utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig ännu mer intressant för arbetsgivarna.

2023 blev Undersköterska en skyddad yrkestitel. Nya vård- och omsorgsprogrammet är utformat för att ge dig rätt kompetens.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på olika arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL, det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig
kunskaper, erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb

Nösnäsgymnasiet är ett vård- och omsorgscollage

 

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5
Engelska 6*
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/svenska som andraspråk 1

Svenska 2/svenska som andraspråk 2
Svenska 3/svenska som andraspråk 3*

Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och funktions­ned­sättning 1
Funktionsförmåga och funktions­ned­sättning 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a 2
Social omsorg 1
Social omsorg 2

Programfördjupning

Individuellt val

Räddningsmedicin
Friskvård och hälsa

Individuellt val

Individuellt val

Gymnasiearbete


Gymnasiearbete


* Kan väljas bort.

Vi reserverar oss för förändringar i kursplan.

Sidan uppdaterad: 2024-05-27