Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Teknik­programmet - bli gymnasie­ingenjör

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din kreativitet, vara med och lösa framtidens problem, skaffa dig spetskunskap inom teknik och få möjlighet till anställning direkt efter gymnasiet. Du är välkommen att söka även om du inte läst Teknikprogrammet här hos oss.

Skaffa dig specialkunskap

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din kreativitet, vara med och lösa framtidens problem, skaffa dig spetskunskap inom teknik och få möjlighet till anställning direkt efter gymnasiet.

Nösnäs Teknikcollege erbjuder följande profiler:

  • Design- och produktutveckling
    – Utgång design- och produktutveckling
  • Produktionsteknik
    – Utgång produktion och automation
  • Informationsteknik
    – Utgång mjukvarudesign

I nära samarbete med näringslivet

Utbildningen utvecklas i nära samarbete med näringslivet, vilket tillsammans med erfarna och engagerade lärare ger dig en undervisning av högsta kvalitet.

Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleförberedande. Efter utbild­ningen blir du gymnasieingenjör.

Arbetsplatsförlagt lärande

Teknikprogrammets fjärde år varvar studier i skolan med minst tio veckor arbetsplatsförlagt lärande, APL, med fokus på att omsätta praktiska kunskaper till erfarenhet.

Alla är välkomna att söka

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att du är välkommen att söka även om du inte läst Teknikprogrammet här hos oss på Nösnäs Teknikcollege.

Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året.

Nösnäsgymnasiet är ett teknikcollage

 

Kursplan

Obligatoriska kurser inom inriktningarna

Inriktning Produktionsteknik

Examensarbete
Gymnasieingenjören i praktiken

Produktionsutveckling 1
Industriella produktionsmetoder
Industriell PLC-teknik
Teknik - specialisering
Industriell automationsteknik
Produktionsfilosof

Inriktning Informationsteknik

Inriktning design- och produktions­utveckling

Mjukvarudesign
Mobila applikationer
Gränssnittsdesign
Programmering 2
Teknik – specialisering
Webbutveckling 3

Cad - specialisering
Konstruktionsteknik
Mekanik och hållfasthetslära
Materialteknik
Teknik - specialisering
Produktionsfilosof

* Kan väljas bort.

 

Vi reserverar oss för förändringar i kursplan.

 

Efter gymnasiet

Efter det fjärde året på Teknikprogrammet blir du gymnasieingenjör. Du kommer med din spetskunskap ha stora möjligheter till arbete direkt efter avslutade studier. Programmet är även högskoleförberedande för många utbildningar.

Sidan uppdaterad: 2024-04-02