Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Samhälls­vetenskaps­programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar många dörrar inför framtiden – med hela världen som arbetsplats.

På samhällsvetenskapsprogrammet tränar du på förmågor som kommer att efterfrågas i framtiden - som att förhandla, kommunicera, leda, tänka kritiskt och bistå andra. Du lär dig hur samhället är uppbyggt och får reflektera över frågor
kring mänskligt beteende, demokrati, kommunikation, etik, genus samt miljö, utifrån vetenskaplig teori och praktik.

Inriktning Beteendevetenskap

Som elev på Beteende får du lära dig om hur andra och du själv fungerar både som individ och som en del av samhället. Du utvecklar din förmåga att bemöta människor och förstå din omgivning samt hur man kommunicerar och leder andra. Dessutom får du kunskap om hur man lär sig och olika förutsättningar för lärande. Vi studerar också människors samspel, utveckling och kommunikation.

Inriktning Global

Som elev på Global ges du möjlighet att påverka såväl innehåll som arbetssätt i dina ämnen. Hos oss blir du rustad att kritiskt granska det som händer i din omvärld och du får öva på att finna lösningar på olika samhällsproblem. På Global vill vi förstå vår omvärld och det mänskliga samspelet

 

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b

Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/svenska som andraspråk 1
Svenska 2/svenska som andraspråk 2
Svenska 3/svenska som andraspråk 3

Filosofi 1

Moderna språk
Psykologi 1

Inriktning Beteendevetenskap

Programfördjupning

Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialicering - Aktuella samhällsfrågor

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Inriktning Samhällsvetenskap

Programfördjupning - skolans val

Geografi 1
Historia 2a
Religionkunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering - Hållbarhetens dimensioner

Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering - Individen och samhället

Internationella relationer

Individuellt val

Gymnasiearbete

Individuellt val

Individuellt val

Gymnasiearbete

* Kan väljas bort.

 

Vi reserverar oss för förändringar i kursplan.

 

Efter gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig goda förutsättningar att läsa vidare och studera på en mängd olika utbildningar både i Sverige och utomlands. Programmet ger dig en god grund för yrken där du leder och vägleder andra människor.

Sidan uppdaterad: 2024-05-24