Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Natur­vetenskaps­programmet

Här stimuleras din nyfikenhet, kreativitet och analytiska tänkande. Skolans naturnära läge ger goda möjligheter till fältstudier, experiment och laborationer. Hos oss lär du dig se helheten från olika perspektiv.

Vi har moderna laborationssalar som under årens lopp förstärkts med en gedigen laborationsutrustning. Du ges kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Språket är ett viktigt instrument i ditt lärande. Hos oss lär du dig se helheten från olika perspektiv.

Inriktning naturvetenskap

Inom inriktningen Naturvetenskap får du fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Här finns fördjupningskursen matematisk specialisering med
till exempel optimering och linjär algebra. Vi erbjuder också naturvetenskaplig specialisering.

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Här ligger fokus på ett hållbart samhälle med kurser inom geografi och samhälls­kunskap. Även här erbjuder vi naturvetenskaplig specialisering.

Samarbeten och möjligheter

Vi gör studiebesök till Chalmers och Göteborgs Universitet. Vi genomför flertalet besök utanför skolan så som Nordens Ark och Botaniska trädgården, samt
samarbetar med organisationer som Molekylverkstan. Ett antal elever ges dessutom möjlighet att åka till Berzeliusdagarna i Stockholm och Molecular Frontiers symposium.

 

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1

Moderna språk

Inriktning Naturvetenskap

Programfördjupning - Skolans val

Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Engelska 7

Programfördjupning - Elevens val

 

Matematik 5

Naturvetenskaplig specialicering

 

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Programfördjupning - Skolans val

Geografi 1
Samhällskunskap 2

Ett naturvetenskapligt ämne - Biologi 2

Engelska 7
Kemi 2
Naturvetenskaplig specialisering

Individuellt val

Gymnasiearbete

Individuellt val

Individuellt val

Gymnasiearbete

*Kan väljas bort.

Vi reserverar oss för förändringar i kursplan.

Efter gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet är ett brett program som förbereder dig för fortsatta studier vid högskola inom de flesta
områden.

Sidan uppdaterad: 2024-05-27