Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Restaurang och livsmedel

Nösnäsgymnasiet är en av de gymnasieskolorna i Göteborgsregionen som haft lärlingsutbildning längst. Vi samarbetar med branscher och fackföreningar för att kunna erbjuda en attraktiv utbildning, du får även de certifikat och intyg som behövs för ditt framtida yrke. Vissa saker lär du dig bättre utanför klassrummet.

Du som gillar att ta ansvar och arbeta praktiskt kommer att trivas på en lärlings­utbildning. Samtidigt får du vara beredd på ett tufft schema under de två dagar du är inne på skolan. En bonus är att du får 1000 kronor extra i CSN-bidrag om du går på en lärlingsutbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande

Tre dagar i veckan gör du som lärling dina yrkeskurser praktiskt på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL. Din handledare och yrkeslärare ger dig stöd och planerar ditt arbete tillsammans med dig. Två dagar läser du på skolan
tillsammans med andra lärlingar. Om du vill kan du läsa kurser som ger dig behörighet till vidare studier.

Efter gymnasiet

Lärlingsprogrammet är en yrkesförberedande utbildning som gör dig rustad för praktiskt arbete inom ditt valda område. Genom arbetsplatsförlagt lärande kommer du ha goda chanser till jobb direkt efter gymnasiet.

Sidan uppdaterad: 2024-03-06