Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet
  • En lärlingsutbildning hos Nösnäsgymnasiet ger dig stor chans till jobb direkt efter studenten.

  • Visste du att du får 1000 kronor extra i CSN-bidrag om du går på en lärlingsutbildning?

  • Lärlingsutbildningen ger dig möjlighet att läsa kurser för att få behörighet till högskola.

  • Nösnäsgymnasiet samarbetar med branscher och fackföreningar för att kunna erbjuda en attraktiv utbildning.

  • Vi samarbetar med företag och branschorganisationer för att du ska få de kunskaper lokala företag behöver.

  • Du som gillar att ta ansvar och arbeta praktiskt kommer att trivas på en lärlings­utbildning.

  • Hos Nösnäsgymnasiet får du de certifikat och intyg som behövs för ditt framtida yrke.