Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Introduktions­programmet

På introduktionsprogrammen anpassar vi utbildningen efter dig. På programmen träffar du engagerade lärare som jobbar stenhårt för att hjälpa dig att hitta till ditt mål. Tillsammans hittar vi din väg framåt.

Individuellt alternativ (IMA)

Den här inriktningen går du om du behöver komplettera dina grundskolebetyg för att kunna söka till ett nationellt program.

Språkintroduktion (IMS)

Den här inriktningen ger dig som nyligen kommit till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket Du kan även kombinera dina teoretiska studier med vårt projekt verkligt lärande, som utgår från praktiskt lärande i yrkesmiljöer på skolan. Sedan får du praktisk erfarenhet på en arbetsplats, som kan leda till en väg ut i arbetslivet.

Yrkesintroduktion (IMY)

På den här inriktningen läser du en yrkesinriktad utbildning som kan leda till fortsatta studier eller till en framtida anställning. Den här inriktningen kan vi endast erbjuda i mån av plats på valt program.

Programinriktat val (IMV)

Inriktningen innebär att du följer ett nationellt program i de flesta ämnen. Du behöver ha minst sex godkända betyg. Du måste ha godkända betyg i svenska / svenska som andraspråk och matematik eller engelska. Den här inriktningen kan vi endast erbjuda i mån av plats på valt program

Efter gymnasiet

  • Påbörja studier på nationellt program, om du har gymnasiebehörighet.
  • Påbörja studier på Vuxenutbildningen eller Folkhögskola.
  • Börja yrkesarbeta på en arbetsplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-06