Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Industri­­­tekni­ska prog­ram­met - proce­ss­­teknik

Industritekniska programmet är en framtidsinriktad yrkesutbildning för kvalificerat och avancerat arbete inom modern industriteknisk produktion. Du lär dig att hantera system och arbeta med tillverkning, produktionsstyrning, drift och underhåll.

Du gör ditt val till Industritekniska programmet – processteknik redan till år ett.

Inriktning Processteknik

Det här är en treårig yrkesutbildning med inriktning mot processindustrin. Du lär dig om industriell produktion, processer, drift och underhåll vilket ger dig möjlighet att arbeta som drifttekniker eller processoperatör. Inriktningen ger dig goda kunskaper inom fysik, kemi och matematik. Efter avslutad utbildning har du mycket bra möjligheter att få arbete på de lokala industrierna.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under år tre är du ute i 19 veckor på arbetsplatsförlagt lärande, APL, på en närliggande industri.

 

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5
Engelska 6*
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2*
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

Industritekniska processer 1
Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1

Individuellt val

Övrigt

Gymnasiearbete IN

Individuellt val

Inriktning processteknik
Inriktningsgemensamma ämnen

Programfördjupning - skolans val

Industritekniska processer 2
Produktionskunskap 2
Produktionsutrustning 2
Produktionsutrustning 3

Avhjälpande och förebyggande underhåll
Avhjälpande underhåll 1
Fysik 1a
Industriautomation
Industritekniska processer 3
Kemi 1
Matematik 2a
Människan i industrin 2
Naturkunskap 1a, 2

* Kan väljas bort.

 

Vi reserverar oss för förändringar i kursplan.

 

Efter gymnasiet

En industriteknisk utbildning ger dig goda förutsättningar för arbetsmarknaden. På programmet kan du genom val få grundläggande behörighet till studier på högskolan.

Sidan uppdaterad: 2024-04-02

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.