Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Fordons- och trans­port­­prog­ra­mmet

Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med fordon? Hos oss får du en hög­teknologisk yrkes­­utbildning med goda chanser till jobb. Vi håller till i industri­området Wallhamn på Tjörn.

Utbildningen ger breda kunskaper inom personbils­teknik, lackerings­teknik och karosseri­teknik. Vi håller till i industri­området Wallhamn på Tjörn. Här finns bil­verkstad med modern datautrustning för felsökning, komplett lackerings­anlägg­ning och plåtverkstad med dragrikt. Vi arbetar verklighets­­nära med riktiga kund­jobb.

Inriktning Personbil

Du får kunskaper om hur en bil är konstruerad och hur de olika delarna samverkar. Utbildningen förbereder dig för yrkesarbete med moderna instru­ment inom service, underhåll, fel­sök­ning och reparationer av per­son­­bilar och mindre transport­­­fordon.

Inriktning karosseri och lackering

Du får kunskap om hur man reparerar, riktar, slipar, spacklar och sprut­lackerar karosser och detaljer. En certifierad härd­plast­utbildning ingår och du har möjlighet att prova på motivlackering. Alla elever får personlig skydds­utrust­ning och lack­er­ings­sprutor. Lackering är ett yrke där kreativitet, nog­grannhet och känsla för form och finish är viktigt.

 

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5
Engelska 6*
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/svenska som andraspråk 1
Svenska 2/svenska som andraspråk 2*
Svenska 3/svenska som andraspråk 3*


Fordons- och transport­bransch­ens villkor
och arbets­områden
Fordonsteknik - intro­duktion

Inriktning Karosseri och lackering

Programfördjupning Karosseri

Riktningsteknik - intro­duktion
Lackeringsteknik - intro­duktion

Karosseri­konstruk­tioner och in­red­ning
Riktbänkssystem
Skarvnings och samman­fognings­teknik

Skadebesiktning och produktionsflöde

Programfördjupning Lackering

 

Baskurs i lackering
Industriell lackering
Lackeringssystem
Lackerings­teknik- appli­cering


Inriktning Personbil

Programfördjupning Personbil

Personbilar - basteknik
Personbilar - service och underhåll 1
Personbilar - service och underhåll 2
Personbilar - verkstad och elteknik

Hjulutrustning
Personbilar - chassi och bromsar
Personbilar - förbrän­nings­motorer
Personbilar - kraft­överföring
Personbilar - system- och diagnos­teknik 1
Personbilar - system- och diagnos­teknik 2

Individuellt val

Gymnasiearbete

Individuellt val

Individuellt val

Gymnasiearbete

* Kan väljas bort.

Vi reserverar oss för förändringar i kursplan.

Efter gymnasiet

Det finns goda jobb­chanser för dig som går Fordons och trans­port­program­met. På pro­gram­met kan du genom val även få grund­läggande behörig­het så du kan läsa vidare inom yrkes­hög­skola eller hög­skola.

Sidan uppdaterad: 2024-06-03