Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

El- och energi­­­prog­ra­mmet

Vill du ha ett fritt och självständigt arbete? Här ges du ett varierande och ansvars­fullt yrke i en bransch med modern teknik och många möjligheter. Vårt samarbete med företagen gör dig anställningsbar.

På El- och energiprogrammet erbjuder vi en utbildning med möjlighet till grund­läggande behörighet till studier på högskolan. Vill du istället direkt ut i arbetslivet efter gymnasiet ger vi dig förutsättningarna och kontakter med näringslivet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Undervisningen har en stor anknytning till näringslivet och är både teoretisk och praktisk. Delar av utbildningen gör du som arbetsplatsförlagt lärande, APL, på olika närliggande företag. Vi ger dig även kunskapen att i framtiden kunna starta eget
företag. Dörrarna öppnas till en global yrkeskarriär utan gränser.

Du kan arbeta inom flera områden

Du läser elteknik, som ger dig behörighet att arbeta både som installations- och industrielektriker.

Utbildningen ger dig även möjlighet att arbeta som automation- och instrument­tekniker med elbehörighet.

 

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5
Engelska 6*
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2*
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1

Gymnasiearbete

Övrigt

Gymnasiearbete EE

Mentorskap
Arbetsplatsförlagt lärande
Individuellt val

Elteknik
Inriktningsgemensamma ämnen

Programfördjupning

Praktisk ellära
Elkraftteknik
Elinstallationer
Kommunikationsnät 1

Fastighetsautomation 1
Cad 1
Underhåll - driftsäkerhet
Servicekunskap
Industriautomation
Elmotorstyrning
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
Mät- och styrteknik

* Kan väljas bort.

 

Vi reserverar oss för förändringar i kursplan.

 

Efter gymnasiet

El- och energiprogrammet ger dig stora möjligheter
att både få jobb direkt efter gymnasiet och genom
val få grundläggande behörighet till att läsa vidare på
högskolan. Med denna utbildning kommer du vara
attraktiv på arbetsmarknaden. Om du funderar på att
starta eget företag ger vi dig kunskap som är värdefull
inför framtiden.

Sidan uppdaterad: 2024-04-03