Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Bygg- och anlägg­nings­­­prog­ram­met

Här får du lära dig om byggnation och anläggning, från planering till färdig byggnad. Programmet ger dig en allsidig utbildning som leder till yrken inom trä, betong och mureri.

Var med och bygg världen

I vår bygghall får du redan från början utforska många olika byggyrken. Du får lära dig hur man bygger rationellt, säkert och hållbart för att möta branschens krav.

Programmet ger dig en allsidig utbildning som leder till yrken inom trä, betong och mureri. Du kan också välja till kurser för att få behörighet att läsa vidare.

Bygg- och anläggningsprogrammet på Nösnäsgymnasiet är en modern utbildning där du inte bara använder hammare och spik. Du får också arbeta med de senaste digitala verktygen som låter dig förstå och modellera alla delar av byggprocessen i din dator.

Inriktning husbyggnad

Inriktningen Husbyggnad ger dig kunskaper inom nybyggnation, renovering och ombyggnation av bland annat bostäder och lokaler. Du får lära dig hur man bygger
rationellt, säkert och miljömässigt för att möta branschens krav. Inriktningen ger dig en allsidig utbildning som på sikt leder till yrken inom trä, betong och mureri. På så vis får du viktiga kunskaper om hela byggprocessen.

Arbetsplatsförlagt lärande

Efter första året lämnar du bygghallen och ger dig ut i världen för att lära mer. Det betyder att du gör minst hälften av din utbildning på ett företag i år två och tre. Det
kallas för APL och ger dig 1000 kronor mer i CSN-bidrag per månad.

Jobb efter studenten

Med en examen från Bygg- och anläggnings-programmet inleder du din yrkeskarriär. Ofta på det företag där du praktiserat. Att arbeta som byggnads-arbetare är ett omväxlande yrke. Eftersom vi ger dig hjälp att ta körkort blir du snabbt attraktiv för företagen.

 

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5
Engelska 6*
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2*
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

Programfördjupning - skolans val

Gymnasiearbete

Elementmontering
Entreprenörskap

Gymnasiearbete BA

Övrigt

Inriktningsgemensamma ämnen

Mentorskap
Arbetsplatsförlagt lärande
Individuellt val

Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 - ombyggnad

Programfördjupning - elevens val

 

Betong 1 - lågform och platta på mark
Betong 2 - väggar och pelare
Betong 3 - bärlag
Mur- och putsverk 1 - grundmurar
Mur- och putsverk 2 - murverk
Mur- och putsverk 3 - puts
Trä 1 - stommar
Trä 2 - beklädnad
Trä 3 - montage


*Kan väljas bort.

Vi reserverar oss för förändringar i kursplan.

Efter gymnasiet

Efter examen är du attraktiv på arbetsmarknaden. Stora delar av utbildningen sker på företag i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att delar av din lärlingstid är avverkad redan under utbildningen och du har en kortare väg till färdig yrkesarbetare. Den som valt högskoleförberedande kurser har även möjlighet att läsa vidare till exempelvis
arbetsledare, byggingenjör och arkitekt

Sidan uppdaterad: 2024-04-02