Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Barn- och fritids­­­­prog­rammet

Vill du vara med och utveckla din förmåga att leda andra och växa i din egen ledarroll? Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig. Här får du lära dig att samarbeta och leda människor i alla åldrar.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som förenar teori med praktiskt arbete. Programmet passar dig som vill arbeta med människor.

Det är i mötet med människor vi utvecklas

Utbildningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om olika pedagogiska verksamheter som förskola, skola och fritidshem. Du lär dig att samarbeta och på ett pedagogiskt sätt leda människor i alla åldrar. Här utvecklar du kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera pedagogiska aktiviteter. Exempel på ledarskapsaktiviteter är läger med övernattning, inspirerande amarbetsövningar med förskolebarn och jämnåriga. Vi arbetar också med mänskliga rättigheter på skolan och i förskolan.

På programmet jobbar vi också med hälsa och hälsans betydelse för barn och ungdomar. Utbildningen ger dig goda kunskaper om pedagogik, sociologi, psykologi och kommunikation.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du får möjlighet att i verkligheten träna din yrkesroll inom förskola, skola och fritidshem. 15 veckor under utbildningen följer du pedagogiska handledare i
arbetslag. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ger dig arbetslivserfarenheter och kontakter som du har nytta av när du ska söka jobb.

Kursplan

Kursplan för barn- och fritidsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5
Engelska 6*
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/svenska som andraspråk 1

Svenska 2/svenska som andraspråk 2
Svenska 3/svenska som andraspråk 3*

Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2

Inriktningsgemensamma ämnen

Programfördjupning

Pedagogiskt arbete

Socialt arbete

Barns lärande och växande
Bruksspel och ackompanjemang

Naturguidning
Pedagogiska teorier och praktiker

Skapande verksamhet

Specialpedagogik 1

Individuellt val

Gymnasiearbete

Individuellt val

Individuellt val

Gymnasiearbete

*Kan väljas bort.

 

Vi reserverar oss för förändringar i kursplan.

 

Efter gymnasiet

Efter godkänd yrkesexamen får du yrkestiteln Barnskötare med möjlighet att söka jobb inom både förskola, skola och fritidshem. Barn- och fritidsprogrammet är ett brett program. Inom programmet får du grundläggande behörighet till högskola. Du kan även vidareutbilda dig på yrkeshögskola.

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.