Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Hälsa, vård och omsorg

Din gymnasietid hos oss ska vara rolig och givande. Vi samarbetar därför med omvärlden och dig för att utforma utbildningen efter ditt intresse. Vi vill att lärande ska vara på riktigt. Det här är programmet för dig som gillar service och omsorg.

Är du intresserad av människor och vill lära dig mer om arbete inom till exempel äldrevård och förskola?

Arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg

Här får du utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Du utvecklar dessutom dina kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor samt om olika former av hälsofrämjande arbete.

Samläser med gymnasieklass

När du läser anpassat program för hälsa, vård och omsorg går du integrerad med en gymnasieklass på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Du följer gymnasieklassens schema i de programgemensamma kurserna (kurser inom vård och omsorg). Du ingår då i en större klass men ofta finns extra personal med i gruppen som stöd.

Mycket stöd och hjälp

När gymnasieklassen ska ha andra kurser så som matte, engelska, svenska kommer du till vårt klassrum och läser dina gymnasiegemensamma kurser med andra elever på Anpassad gymnasieskola. Här sker undervisningen i små grupper och du få mycket stöd och hjälp.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen.

Omfattar 2500 poäng

Utbildningen omfattar 2500 poäng. Undervisningstiden är 3600 timmar fördelat på fyra år.

Efter gymnasiet

Utbildningen är fyra år och efter avslutad utbildning har du kunskaper för arbete inom ditt valda område.

Sidan uppdaterad: 2024-04-03