Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Fastighet, anlägg­n­i­ng och bygg­na­tion

Din gymnasietid hos oss ska vara rolig och givande. Vi samarbetar därför med omvärlden och dig för att utforma utbildningen efter ditt intresse. Vi vill att lärande ska vara på riktigt. Det här är programmet för dig som gillar hantverk.

I det här programmet får du utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom anläggning och byggnation. Hos oss kan du välja intriktningen byggnation.

Byggnation

Inom byggnation får du arbeta med till exempel gjutning av betong, murarbeten och träarbeten. Andra arbetsuppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnadsarbete i olika material, måleriarbeten och reparationer av byggnader.

Samläser med gymnasieklass

När du läser anpassat program för fastighet, anläggning och byggnation, med inriktning byggnation, samläser du med en gymnasieklass på gymnasieskolans byggprogram. Du följer gymnasieklassens schema i de programgemensamma byggkurserna. Du ingår då i en större klass men ofta finns extra personal med i gruppen som stöd.

Mycket stöd och hjälp

När gymnasieklassen ska ha andra kurser så som matte, engelska, svenska kommer du till vårt klassrum och läser dina gymnasiegemensamma kurser med andra elever på Anpassad gymnasieskola. Här sker undervisningen i små grupper och du få mycket stöd och hjälp.

Arbetsplatsförlagt lärande

När du läser anpassat program för fastighet, anläggning och byggnation med inriktning fastighet gör du utbildningens programgemensamma kurser genom arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det gör du tre dagar i veckan.

Omfattar 2500 poäng

Utbildningen omfattar 2500 poäng. Undervisningstiden är 3600 timmar fördelat på fyra år.

Efter gymnasiet

Utbildningen är fyra år och efter avslutad utbildning har du kunskaper för arbete inom ditt valda område.

Sidan uppdaterad: 2024-03-28

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.