Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Administra­tion, handel och varu­­hant­ering som lärling

Din gymnasietid hos oss ska vara rolig och givande. Vi samarbetar därför med omvärlden och dig för att utforma utbildningen efter ditt intresse. Vi vill att lärande ska vara på riktigt. Det här är programmet för dig som gillar service.

I det här programmet får du utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt.

Mycket stöd och hjälp

De gymnasiegemensamma kurserna, exempelvis matte, svenska och engelska, läser du hos oss på Nösnäsgymnasiet tillsammans med andra elever på Anpassad gymnasieskola. Här sker undervisningen i små grupper och du få mycket stöd och hjälp.

För det här programmet sker ingen samläsning med gymnasieklass.

Arbetsplatsförlagt lärande

När du läser anpassat program för administration, handel och varuhantering gör du utbildningens programgemensamma kurser, exempelvis handelskurser, mestadels genom att göra arbetsplatsförlagd utbildning, APL. Det gör du tre dagar i veckan.

Olika affärer och butiker

Eftersom utbildningen är en lärlingsutbildning kommer stor del av ditt lärande att ske på olika arbetsplatser till exempel olika sorters affärer och butiker. Där får du ta del av de dagliga arbetsuppgifterna. Du får också träna din förmåga att möta människor.

Omfattar 2500 poäng

Utbildningen omfattar 2500 poäng. Undervisningstiden är 3600 timmar fördelat på fyra år.

Efter gymnasiet

Utbildningen är fyra år och efter avslutad utbildning har du kunskaper för arbete inom ditt valda område.

Sidan uppdaterad: 2024-04-03