Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Jobba hos oss

Vi värnar om elevens behov och välbefinnande, därför vill vi att våra medarbetare har ett stort intresse av att arbeta med ungdomar och kan bemöta människor på ett pedagogiskt och professionellt sätt.

Nösnäsgymnasiet som arbetsplats

Nösnäsgymnasiet är en skola med cirka 1400 elever och 160 anställda. Även om vår skola är relativt stor, strävar vi efter att skapa personliga relationer och att ge varje elev möjlighet till en individuell utveckling.

Vår verksamhet bygger på lång tradition och stor erfarenhet och vår grundtanke är att alla ska ha samma möjligheter inom gymnasieskolan och att vi ska behandla människor omkring oss med respekt och hänsyn oavsett olikheter.

Vem söker vi?

Vi värnar om elevens behov och välbefinnande, därför vill vi att våra medarbetare har ett stort intresse av att arbeta med ungdomar och kan bemöta människor på ett pedagogiskt och professionellt sätt.

Vi söker medarbetare som

  • Är öppna, lyhörda och aktivt tar tillvara allas olikheter och kompetens.
  • Medverkar till att alla bemöts på ett likvärdigt sätt.
  • Har rätt kunskap och social kompetens samt bidrar till att anpassa verksamheten för ökad måluppfyllelse.
  • Har en god förmåga att samverka.
  • Har vilja, lust och förmåga att göra ett bra jobb.
  • Är självständiga och ansvarstagande.
  • Arbetar för ett öppet och utvecklande arbetsklimat och verkar i lojalitet med fattade beslut.
  • Kreativa och öppna för verkligt lärande.

Vad vi erbjuder

En skola med stort utbud och många möjligheter för såväl elever som personal. Våra elever känner sig trygga och trivs bra på vår skola och vi har en hög kompetens bland våra medarbetare för att kunna erbjuda en bra kvalité på våra utbildningar.
Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam och erbjuder många stödfunktioner och resurser till undervisningen.

Vi publicerar alla våra jobb på nedan webbplatser.

Sidan uppdaterad: 2024-04-08