Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Prövning

Du som behöver ett betyg i en gymnasial kurs kan genomgå en prövning. En prövning kan genomföras i alla kurser som finns på ett nationellt program samt i gymnasiearbete. Den som inte är elev i gymnasieskolan kan även göra en prövning om hen tidigare har fått ett godkänt betyg i kursen.

Så går en prövning till

En prövning innebär ingen undervisning utan du läser på egen hand in kunskaper och förbereder dig. Du behöver visa dina kunskaper i alla delar av kursens kunskapskrav. Prövningen kan bland annat innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter laborationer, praktiska redovisningar eller gruppövningar. Du har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A.

På prövningsenheten finnsinstruktioner kring prövningar i ett stort antal kurser.

Anmälan

Vårterminen 2024 – digital anmälan behöver göras senast den 15 mars 2024. Prövningen genomförs under perioden 13-19 juni 2024.

Höstterminen 2024 – digital anmälan behöver göras senast den 20 september 2024. Prövningen genomförs under perioden 14 – 20 november 2024.

Du anmäler dig genom att fylla i en ansökan i vårt ärendesystem.

Prövningen kostar 500 kr per kurs. Ta kontakt med administrationen så hjälper vi dig att få kontakt med examinerande lärare.

Ansökan om prövning

Sidan uppdaterad: 2024-05-21

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.