Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Stärkt samarbete mellan Hogia och Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet för att möta techutmaningar

Behovet av techkompetens i samhället ökar mycket snabbt, enligt en ny rapport från TechSverige. I syfte att bidra till att stärka tillgången till relevant kompetens inom tech inför framtiden tar it-företaget Hogia nu ytterligare ett steg i sin samverkan med Teknikcollege i Stenungsund. Den har utvecklats under ett stort antal år och förutom att Hogia i år tar emot fler praktikanter därifrån än någonsin tidigare så deltar i år en av lärarna under den inledande specialdesignade utbildningen på tre veckor. Det här ser man som ett sätt att knyta ett ännu starkare band mellan skolan och näringslivet och bidra till ökade möjligheter för lärarna att fortsätta att anpassa den redan högkvalitativa utbildningen på Teknikcollege Nösnäs utifrån arbetsmarknadens framtida behov.

Enligt rapporten ”Kompetensbehoven inom Tech” från Techsverige ökar behovet av techkompetens i samhället markant. Mellan 2024 och 2028 kommer det årligen att behövas cirka 18 000 specialister inom tech. Den mest efterfrågade yrkeskategorin inom techbranschen är mjukvaru- och systemutvecklare, och inom andra sektorer IT-supporttekniker. I rapporten framhäver man även att god och bred tillgång till techkompetens är avgörande för Sverige. Det är en förutsättning för hela näringslivets konkurrenskraft och för att skapa tillväxt, klara välfärden och klimatomställningen.

Hogia, en ledande leverantör av affärssystem och IT-lösningar, tar ännu ett steg i sin samverkan med Teknikcollege i Stenungsund i syfte att bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen inom tech. Samverkan har utvecklats under flera år och bland mycket annat inneburit att alla elever som vill får göra sin praktik på Hogia. I år har även en av lärarna deltagit i samma specialdesignade utbildning som eleverna får under sin praktik på Hogia. Utbildningen hålls av två seniora utvecklare på Hogia.

Rikard Karlsson, lärare inom matematik, fysik, programmering och webbutveckling, välkomnar initiativet från Hogia: "Det var intressant och lärorikt att själv delta i Hogias utbildning tillsammans med mina elever. Jag fick en bra insikt i vad eleverna lär sig, men också vilken kompetens IT-företagen efterfrågar. Jag kommer att ta med mig det här och se hur vi kan dra nytta av detta och anpassa utbildningen på Teknikcollege.”

Mimmi Cromberger, HR- och hållbarhetsstrateg på Hogia samt medlem i det lokala Teknikcollegerådet, kommenterar: " Det här är nästa steg i vår långsiktiga samverkan med Teknikcollege Nösnäs. I år tog vi in 10 praktikanter från Teknikcollege på Hogia, fler än någonsin tidigare. Det har blivit en värdefull del av vår egen kompetensförsörjning, men genom att gå vidare och i år erbjuda utbildningen även till lärare ser vi möjligheten att ta ett större ansvar för kompetensförsörjningen av branschen. Enligt TechSveriges beräkningar behöver vi öka antalet techspecialister med 100 000 personer till 2030 och det kräver många insatser från flera olika håll.”

Samarbetet mellan Hogia och Teknikcollege i Stenungsund är ett led i Hogias långsiktiga arbete för att adressera det växande behovet av IT-kompetens i samhället och säkerställa en stark och konkurrenskraftig arbetskraft för framtiden.

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.