Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Premiär för projektet Nära dig på Hassel­gården

Måndagen den 4 mars hade det trygghetsskapande områdesprojektet Nära dig sin premiär på Hasselgården. Projektets syfte är att etablera en plats för hela familjen att samlas: ett föräldracafé och aktiviteter för barn kombinerat med läxhjälp.

Bild på tre elever från Nösnäsgymnasiet, Stefan Persson och kommundirektör Maria Jonsson.

Projektet inleddes med fika för alla närvarande. En del av syftet med projekt Nära dig är att underlätta för föräldrar att träffas och samtala med varandra. Därför är elever från Nösnäsgymnasiet på plats för att aktivera barnen. Föräldrarna fick sedan samtala i smågrupper. Bland dem aktiviteter som genomfördes så fick unga vuxna också hjälp med att skriva personligt brev och CV. Premiären fick glada tillrop från såväl föräldrar som barn och elever.

Nära dig samarbetar med fler

På plats för premiären var bland andra elever från beteendevetarprogrammet på Nösnäsgymnasiet, Stefan Persson, projektledare och ungdomskonsulent i Stenungsunds kommun och kommundirektör Maria Jonsson. Projektet är ett samarbete med Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Stenungsundshem, Nösnäsgymnasiet och Hyresgästföreningen, som också var på plats.

Hasselbacken och Hällebäck

Projektet vänder sig främst till de boende på Hasselbacken och Hällebäck med totalt 15 måndagsträffar. Framöver kommer projekt Nära dig också att inledas med olika föreläsare.

Sidan uppdaterad: 2024-04-02